Támogatások

 

Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és állattenyésztési technológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi élelmiszer-előállítás megvalósítása érdekében, intenzív termelési környezetben

A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa a Dalmandi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és a Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal konzorciumban 2017. január 1-től közösen valósítja meg a GINOP-2.3.4-15-2016-00005 azonosító számú „Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és állattenyésztési technológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi élelmiszer-előállítás megvalósítása érdekében, intenzív termelési környezetben” című projektet.

A projekt Dalmand Zrt.-re jutó támogatási összege: 840.218.582 Ft
A támogatás mértéke: 42,0287 %

A projekt bemutatása

A napjainkban zajló klímaváltozás olyan, előre nehezen prognosztizálható kihívások elé állítja a hazai agráriumot, amelyek a konvencionális termelési eljárások változatlan formában történő alkalmazása mellett veszélyeztetik az élelmiszer-alapanyagok biztonságos és rentábilis előállítását. Ennek következtében elengedhetetlen olyan növénytermesztési, állattenyésztési és takarmányozási technológiák/technológiai variánsok tudományos alapon történő kidolgozása, amelyek alkalmazásáról a rapid módon változó klimatikus környezet jellemzőinek ismeretében lehet dönteni. Szükséges a teljes termelési lánc („farm to fork”) vizsgálata, a kritikus pontok meghatározása, hogy az előállításra kerülő növényi és állati eredetű termékek mennyiségét és minőségét élelmiszer, illetve takarmánybiztonsági szempontból garantálni lehessen. A projekt szakmai programja ezekre a jól definiált piaci igényekre kíván reflektálni, a kutatási alprogramok a fentiekben ismertetett problémafelvetésekre keresik a megoldásokat, amelyeket az ipari partnerek szolgálatába kívánnak állítani.
A projekt célkitűzései
A projektben tervezett célokat a konzorciumi tagok 48 hónap alatt, négy részprojekt és összesen 31 kutatási feladat keretében kívánják megvalósítani. Az első részprojektben a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait kompenzáló növénytermesztési, állattenyésztési és takarmányozási technológiák fejlesztését tervezik a legfontosabb hazai növénykultúrák (kukorica, kalászos gabona, napraforgó, repce) és gazdasági haszonállatfajok (szarvasmarha, juh, sertés, baromfi, nyúl, hal) esetében. Az alprojekt megvalósítása során olyan takarmányozási technológiák kerülnek kidolgozásra a fent megjelölt gazdasági haszonállatfajok különböző korcsoportjai (tenyészállat, növendékállat) számára, amelyek alkalmazásával csökkenthető az intermedier anyagcsere során keletkező hő, mérsékelhető a hő okozta stressz kedvezőtlenhatása, így a túlzottan magas és gyakran változó környezeti hőmérséklet által indukált termelést módosító élettani folyamatok negatív hatása is mérsékelhetővé válik.

A második részprojektben a klímaváltozással összefüggésben a takarmánybiztonság javítását célzó agrotechnológiai és növény-monitoring rendszerek fejlesztését tervezik. A részprojekt konkrét célja precíziós elven nyugvó növénytermesztési-, állattenyésztési és takarmányozási technológiák fejlesztése, bevezetése, illetve bevezetésre történő előkészítése. A munka során az agrometeorológiai K+F tevékenységgel párhuzamosan vizsgálni kívánják a növényegyed és a növényállomány biofizikai változásait, meghatározásra kerülnek a látható, közeli és közép infra tartományban mért spektrális értékek. A felállított indexek közötti összefüggések integrálásra kerülnek a technológiafejlesztő munka során. A harmadik részprojekt in ovo- és posztkolosztrális takarmányozási technológiák fejlesztését, bevezetését tűzte ki célul monogasztrikus (baromfi és sertés) állatfajok részére. További cél a változó klimatikus viszonyok hatásait toleráló baromfi hibrid(ek) nemesítése, a hőstressznek ellenálló(bb) gazdasági haszonállatfajok (pl. szarvasmarha) elterjesztése, és az ezen állatfajok igényeihez adaptált tartási és takarmányozási technológiák fejlesztése. A negyedik részprojekt feladata az első három részprojekt eredményein alapuló, növényfajokra épülő agrotechnikai, takarmányozási monitoring technológia-prototípusok definiálása. Ezen részprojekt keretében kerülnek leírásra azok az állattartási és takarmányozási technológiák is, amelyek alkalmazásával extrém hőmérsékleti viszonyok mellett is jó minőségű, nagy élvezeti értékkel rendelkező állati termékek (hús, tej, tojás) állíthatók elő. A projekt megvalósítása során kialakításra kerülő termelési lánc a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az ökonómiai és ökológiai szempontokat.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2021. november 29.

GINOP-2.3.4-15-2016-00005 azonosító számú „Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és állattenyésztési technológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi élelmiszer előállítás megvalósítása érdekében intenzív termelési környezetben.”

A Bonafarm Csoporthoz tartozó Dalmand Zrt., a Kaposvári Egyetem és a Bábolna – Tetra Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft. konzorciuma egy jelentős, 4 éven átívelő,  komplex növénytermesztési és állattenyésztési kutatás-fejlesztési projektet indított 2017 januárjában, amit a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió és Magyarország Kormánya társfinanszírozásával –  4,109 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással – valósítanak meg. A támogatás intenzitása konzorciumi szinten a Projekt elszámolható összköltségének 69,47 %-a. A program során olyan növénytermesztési és állattenyésztési technológiákat fejlesztünk, amelyek  összeegyeztethetőek a fenntartható mezőgazdaság  és a minőségi élelmiszer-előállítás feltételrendszereivel, ugyanakkor sikeresen alkalmazhatóak a klimatikus változások miatt átalakuló, intenzív termelési környezetben. Célunk, hogy a program végeztével erőforrásaink optimálisabb felhasználásával, a termelési folyamatok szűkebb és tágabb értelemben vett környezetének kímélésével, valamint termőterületeink állapotának védelmével egyszerre tudjunk megfelelni a modern mezőgazdaság által támasztott követelményeknek. A projekt fizikai befejezésének napja: 2021.11.29.

Nemzeti Kutatási Infrastruktúra

Felhasználói szabályzat eléréséhez kattintson ide.